Les også:Tre nye smittede

Kommunen hadde innkalt til et møte med reiselivsnæringen og utelivsbransjen i kommunen, der man skulle diskutere nå nettopp pandemien og hvordan næringen følger opp denne. Men budskapet fra talerstolen kom overraskende på alle

Og ordfører Frank Johnsen er krystallklar:

– I går testet vi 63 personer og det samme gjøres i dag, smittetallene de nærmeste dagene vil avgjøre hvordan dette går. Vi ser at etterlevelsen av de reglene som har vært, ikke har vært god nok. Derfor gjør vi nå to ting; vi begrenser private sammenkomster, og vi reduserer skjenketiden, sa Johnsen.

VIL STOPPE FESTING UTOVER NATTA

– Årsaken til at vi innfører dette med private sammenkomster, er for å stoppe de som har vært på utesteder å fortsette festen utover natta hjemme hos folk. Dessverre er dette nødvendig nå for å stoppe smittespredningen. De neste dagene vil vise om vi er i stand til å hjelpe hverandre, slik at denne forskriften kan bli kortvarig. Denne typen forskrifter gjelder i syv dager i utgangspunktet, men kan avsluttes tidligere om situasjonen tilsier det, sa kommuneoverlege Jan Håkon Juul.

– I tillegg anbefaler vi alle å bruke munnbind, i situasjoner der man føler at smittevernet ikke kan ivaretas. Ventekaranteneordningen er avsluttet nasjonalt, men vi anbefaler husstandsmedlemmer til å avvente prøvesvar før de går ut. For vi ser at den smitten som er der, kommer fra husstander, sa Juul.

Det innføres dermed innskrenking i skjenketid i Vågan etter klokka 24, og det ble presisert at allerede utskjenket alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette. Dette gjelder ikke de som har skjenkebevilling som gjelder minibar eller room-service. De serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene kan bli stengt. Med andre ord er det spesielt i helgene dette vil ramme skjenkestedene i Vågan, som må stenge kranene 2,5 timer tidligere enn det som er normalt.

MAKS 20 UTENDØRS

Det er heller ikke tillatt å ha private sammenkomster med flere enn fem personer til stede. Egne husstandsmedlemmer kommer i tillegg, men det skal uansett ikke være flere enn ti personer til stede innendørs. Utendørs er det samme tallet 20 personer, og man må kunne holde minst en meters avstand. Ved besøk i private hjem, regnes ikke “beskyttede” med i antallsbegrensningen. Disse personene kan også unntas avstandsanbefalingen i private hjem (unntatt hvis de møter ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med). Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.

Fra salen ble det understreket at man ønsket mer og bredere informasjon fra kommunen. – Jeg synes kommunen burde bruke Destinasjon Lofoten for å få ut informasjon til denne næringen, sa Trygve Steen.

Hotelldirektør Erik Taraldsen åpner nytt hotell fredag, og var ikke spesielt glad for de nye innstrammingene. – Jeg har 300 som skal på jobb i helgen, så det var ikke akkurat dette vi ønsket oss. Men vi skal klare det, understreket han.

Fra Henningsvær ble det uttrykt bekymring over at informasjonen om utbruddet i Værret var kommet sent. – De første tilfellene var sporadisk tilknyttet Trevaren. De var knyttet til den husstanden de bodde i, og jeg vet ikke hva jeg mer kunne informert om. Vi kunne kanskje gått ut tidligere, vi tar den, men de nasjonale føringene legger sterke begrensninger på hva vi kan gjøre overfor bedriftene i disse tilfellene, sa Juul.

– MERKELIG

Han mente også det var merkelig at mange av de som er ansatt på utesteder i Henningsvær har vært på arrangement på Trevarefabrikken, til tross for at de visste om utbruddet. – Vi vet fra smittesporingen som er gjennomført at det er tilfelle.

Hotell- og serveringsbransjen i Vågan var tilstede på møtet. Foto: Morten Moe

OFFENTLIGE ARRANGEMENT

Offentlige arrangement går som normalt, der er det ingen innskrenkninger lokalt. Det betyr at konserter og idrett fremdeles kan arrangeres.

Der er det disse begrensningene:

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasserUten koronasertifikat: Inntil 400 personer i kohorter på inntil 200 personer Med koronasertifikat: 50 % kapasitet, men maks 1000 personer. Delt i kohorter på inntil 500
Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasserUten koronasertifikat: Inntil 1000 personer i kohorter på inntil 500 personer Med koronasertifikat: 50 % kapasitet, men maks 2500 personer. Delt i kohorter på inntil 500
Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasserUten koronasertfikat: Inntil 800 personer i kohorter på inntil 200 personer Med koronasertfikat: 50 % kapasitet, men maks 2000 personer. Bør være delt i kohorter på inntil 500
Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasserUten koronasertifikat: Inntil 2000 personer i kohorter på inntil 500 personer Med koronasertifikat: 50 % kapasitet, men maks 5000 personer. Delt i kohorter på inntil 500