Først ut er strekningen fra Å til Nappstraumen, som inkluderes i kommende Nasjonal Transportplan. Den skal vedtas av Stortinget i vår.

Vågan-ordfører Vidar Thom Benjaminsen er positiv til nyheten.

– Dette tolker jeg som svært positive signaler fra regjeringen om E10, sier han i en pressemelding fra Lofotrådet.

– Blir lagt merke til

Han peker på man i Lofoten har klart å samle seg om viktige prioriteringer for å vinne frem i den nasjonale kampen.

– Det er blitt lagt merke til. Men vi har fortsatt en vei å gå, poengterer han.

Ordføreren presiserer at visse forbehold må tas siden man ikke kjenner til detaljene i forslaget. Likevel ser han på det som positivt.

– Vi vet foreløpig ikke hvilken trasé og hvilke konkrete tiltak som foreslås, så vi ser frem til at forslaget legges frem til behandling i Stortinget rundt påsketider. Først da får vi vite mer.

– Må holde trykke oppe

E10 er lang, og Thom Benjaminsen understreker at det er viktig at resten av strekningen, fra Fiskebøl til Nappstraumen, også kommer på plass.

– Og her har vi fortsatt en vei å gå, bokstavelig talt. Vi vet at ny vei gjennom hele Lofoten er viktig for vekst og utvikling. Stortinget skal også behandle saken og si sitt, og vi vet det er kamp om midlene. Det betyr at vi må stå på helt til vedtaket er fattet, og det vil vi.

Ingen signaler om fiskerihavn

Foreløpig er det ikke kommet signaler om hvor vidt det kommer penger til fiskerihavnene på Værøy, Røst og Ballstad.

– Vi forventer at også at innseiling og havn, som er spesielt viktig for Værøy og Røst blir prioritert når Nasjonal Transportplan legges frem, slår Vidar Thom Benjaminsen fast.