Klarsignal for å utbedre trafikkfarlig veikryss

foto