– Dette året har vært preget av mye usikkerhet

foto