Får tilskudd for å forebygge seksuelle krenkelser og overgrep

foto