– Vi glemmer at brannvesenet består, foruten de fast ansatte, av et frivillig personale