– Ungdomsklubben har vært med på å forme mine veivalg