– Problemene i Helse Nord må løses ut fra den virkeligheten som eksisterer, ikke den vi ønsker oss, sier helseministeren til VG.

Tirsdag var styret i Helse Nord samlet for å avgjøre om de ville sende forslag om kontroversielle kutt i sykehustilbudet i Nord-Norge på høring. Etter flere timer med fastlåste diskusjoner, trakk direktør Marit Lind hele saken.

Men Kjerkol krever fortsatt at styret skal komme med et forslag i april.

– Ja det forventer jeg. Men nå skal administrasjonen i Helse Nord komme med et justert forslag, sier hun.

– På kort sikt er situasjonen forverret. Helse Nord hadde i fjor et avvik fra det vedtatte budsjettet på 460 millioner kroner. Det er formidable utfordringer som må løses. Dette går ikke over av seg selv, sier helseministeren.

– Hvis ikke Helse Nord får kontroll, vil helsetilbudet bli dårligere enn i resten av landet, sier hun.

30 000 i kø

Kjerkol sier at 30.000 pasienter nå står i helsekø i Nord-Norge.

– Situasjonen har forverret siden jeg ga oppdraget til Helse Nord i november 2022. Ved flere sykehus er det flere fristbrudd og lengre ventetid, sier hun.

– Hvem er det som ikke forholder seg til virkeligheten som den er?

– Hele opposisjonen sier at de er enige i at det trengs omstilling, men jeg har ikke registrert et eneste forslag. Jeg lurer på, hva er Høyre sin løsning her? spør Kjerkol.

Hun vil også dagens regime med innleie til livs.

– De fast ansatte forhandler solidarisk om sine betingelser, lønn, arbeidstid og vaktbelastning. Så skal de få stadig flere kollegaer som tjener dobbelt så godt, jobber når de vil og er der nå og da. Det utfordrer hele den norske arbeidslivsmodellen, pasientsikkerheten og kvaliteten. Det går ikke, sier Kjerkol.

Nytt styre

Neste uke skal Kjerkol oppnevne nytt styre i Helse Nord. På styremøtet i Helse Nord gikk seks av ti styremedlemmer mot hoveddelene av ledelsens forslag, før forslaget ble trukket.

– Vil du ta hensyn til hva de enkelte styremedlemmene sa de ville stemme når du skal utnevne det nye styret?

– Det trengs bred kompetanse. Det vil være en styrke med økonomikompetanse og lederkompetanse, men også god rolleforståelse for hva slags oppdrag Stortinget har gitt dem gjennom de lovene vi har laget for spesialisthelsetjenesten, sier Kjerkol.

– Kan du utelukke at noen av de som sitter i styret vil bli fjernet?

– Det vil jeg komme tilbake til på mandag, sier hun

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte nylig sykehuset i Lofoten på Gravdal. I Hurdalsplattformen står det at den lokale akuttberedskapen skal styrkes.

– Det er ikke slik at Trygve Slagsvold Vedum står for de gode nyhetene og jeg for de dårlige. Vi står begge støtt på Hurdalsplattformen. Jeg styrer på sykehusbudsjetter som er vedtatt i regjeringen, og som finansministeren har sagt er rammene for å drive sykehus i Nord-Norge

– Er dere enige?

- Det har vært gode diskusjoner. Vi blir enige i regjeringen, sier Kjerkol.

– Tar ansvar

Helseministeren avviser også forslaget fra SV, som Frp støtter, om at Stortinget må bestemme hva som skal skje av omorganisering i Helse Nord.

– SV og Frp kan ikke både kritisere meg for at jeg gir et oppdrag til helseregionen, og for at jeg skyver helseregionen foran meg. Å gi et oppdrag er jo å ta tydelig ansvar for det Stortinget har gitt meg ansvaret for, sier hun.

– Hvorfor er det så vanskelig for deg å imøtekomme kravet fra nord nå, og slå fast at akutt- og fødetilbudet i Narvik og Lofoten skal bestå?

– Den avklaringen vil jo komme i løpet av våren. Både jeg og statsministeren har vært veldig tydelige på at vi skal ha en god akuttberedskap i Nord-Norge. Det står også krystallklart formulert i Hurdalsplattformen, sier helseministeren.