De skal bruke tre uker med på prosessen, noe administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind, bekrefter overfor NRK.

– Vi ser at det vil være behov for å gjøre ulike beregninger og analyser på den helhetlige planen, for å kvalitetssikre saken før den går til styret.

Fristen blir forlenget fra 20. desember til januar. Ifølge Lind vil hun be styret om at de holder ekstraordinært styremøte 9. januar.

Til NRK sier hun at de tre ekstra ukene skal være tilstrekkelig med tid. Hun peker på at de har en ambisjon om at endelig dato for styrebehandling av saken blir i slutten av april.

– Men det er noe vi har behov for litt mer tid til for å sluttføre den helhetlige planen som skal på høring, sier hun til statskanalen.

Administrerende direktør i Helse Nord, Marit Lind.

– Må gjøre beregninger

Lind understreker at reaksjonen på arbeidsgruppenes anbefalinger, som i stor grad har vært av svært kritiske, ikke har hatt noe å si for utsettelsen. Det som er essensen for å bruke mer tid, ifølge Lind, er å levere en best mulig sak til styret.

– Når vi nå skal sette alle de grundige arbeidene opp mot hverandre og sy det sammen, så ser vi at det vil være behov for å gjøre noen beregninger på det helhetlige bildet.

For lite tid

En av dem som gav uttrykk for arbeidsgruppa fikk for dårlig tid til å vurdere innholdet i det som etter hvert ble anbefalingene, er Bjørn Bremer. Han mener at det har vært for lite tid til prosessen.

Å skulle lande på en avgjørelse til ny struktur for spesialhelsetjenesten i Nord-Norge i løpet av to og en halv måned, mener han blir veldig krevende å gjøre på en ordentlig måte.

Oppfattet som endelig

Lind har gjentatte ganger gitt uttrykk for at Helse Nord fortsatt er i en tidlig utredningsfase. I månedene fremover blir det høringer og innspill, før det endelige forslaget blir ferdigstilt i slutten av april.

– Det som er krevende, er at forslag lett blir oppfattet som endelige beslutninger, slår Lind fast overfor NRK.