– Vi ønsker at folk skal få dra litt ut, få litt vind i håret og ha det trivelig

foto