Han vil at denne byen skal bli Vesterålens svar på Svolvær