– Det er fryktelig trasig når et ikonisk og kulturhistorisk bygg nå blir borte