Flere medier meldte i forkant av talen, at Kjerkol ville frede akuttkirurgien i Narvik og Lofoten. Dette ble altså bekreftet da talen ble holdt.

Hun slo også fast at Helse Nord nå må vise lederskap og fortsette oppdraget om hvordan de kan gi best mulig helsetilbud innenfor rammene de har.

Kjerkol opplyste også at finansieringen av sykehusene blir annerledes. Dette vil gi Helse Nord et helt nytt utgangspunkt i forhold til dagens forhold.

– Vi varsler betydelige endringer i finansieringsmodellen. Vi vil be Helse Nord gjøre ytterligere beregninger knyttet til tilbudene i Narvik og Lofoten, for å komme tilbake til dette allerede i revidert nasjonalbudsjett. Det vil si at akuttilbudet i Lofoten og Narvik ikke blir svekket.

Helse-og omsorgsministeren sa også at dagens fødetilbud i nord skal opprettholdes. Forutsetningen for at det skal skje, er at driften er forsvarlig.

Leder i Ap i Vågan, Marit Olsen, er svært fornøyd med avgjørelsen.

– Det kom overraskende på, men dette er veldig gode nyheter for Lofoten, sier hun til NRK.

Ordfører Jonny Finstad (H) i Vestvågøy, der sykehuset i Lofoten ligger, er også svært tilfreds.

– Dette er fantastiske nyheter. Nå går flaggene til topps i Lofoten. Dette er en seier for det folkelige engasjementet, sier han til statskanalen.