Har du merket at det har blitt trangere å parkere bilen de siste årene? Da er det nok en grunn til dette.

Forsikringsselskapet SINTEF viser til at bilene våre har blitt bredere, uten av parkeringsplassene har fulgt etter.

Nå anbefaler de at en øker bredden på parkeringsplassene fra 2,5 til 2,6 meter.

Nok plass

Anders Kirkhus, en seniorrådgiver i SINTEF, forklarer viktigheten av å tilpasse parkeringsplasser til moderne bilers bredde.

Han forklarer videre at en funksjonell parkeringsplass er en plass der føreren kan kjøre inn og ut uten problemer og har nok plass til å åpne alle bildørene.

– Dette bidrar til å unngå situasjoner der passasjerer og last må fjernes før parkering, noe som kan være upraktisk og farlig. En funksjonell parkeringsplass bidrar også til å redusere risikoen for alvorlige ulykker i parkeringshus.

Kirkhus bemerker at denne utviklingen skjer parallelt i flere andre land. For eksempel har Tyskland nylig økt sine anbefalinger for parkeringsplassbredde fra 2,50 til 2,65 meter tidligere i år, som en respons på den økende bredden på moderne biler.

Plassmangel

SINTEF skriver at mange konflikter i innendørs parkeringsanlegg oppstår på grunn av plassmangel rundt søyler, som kan hindre manøvrering og åpning av bildører. Den reviderte anvisningen gir også klare retningslinjer for hvordan slike utfordringer bør håndteres.

Selv om bredden på parkeringsplassene endres, er andre aspekter, som dybden på parkeringsplassene, bredden på manøvreringsfeltet mellom plasser og dimensjoneringen av HC-plasser, uendret i den nye anvisningen.

Anvisningen omhandler ikke bygningstekniske aspekter, men den gir viktige retningslinjer for brannsikkerhet, ventilasjon og håndtering av fuktighet i garasjeanlegg, samt forhold ved utendørs parkeringsanlegg.