Anniken ser frem til å være på fylkestinget: – Jeg vil løfte saken om E10