– Folk må selv få velge hvor ungene skal gå på skole