Det melder Kystverket

Utdypningen i Raftsundet omfatter i utgangspunktet to mudringslokaliteter, Trangstømmen og Gunnarbåten like nord om Raftsundbrua. Anleggsarbeidet starter denne uka og er ventet å være ferdig i løpet av august.

Det er entreprenørselskapet Wasa Dredging som skal gjennomføre anleggsarbeidet i Raftsundet. De benytter gravelekteren Hector og slepebåten Delfi. Begge kan nås på maritim VHF kanal 16 eller 72.

– Arbeidet starter i Trangstrømmen. Det vil her være minimum 70 meters seilingsbredde under hele anleggsperioden. Det er svært viktig at skipstrafikken viser hensyn når man seiler gjennom Raftsundet, understreker prosjektleder Magnus Rørvik i Kystverket.

Blir industriområde på Stokmarknes Massene fra Trangstrømmen, om lag 18 000 kubikkmeter morene og løsmasser, skal deponeres i sjøbunnsdeponi i kort avstand fra utdypingsområdet. Massene fra Gunnarbåten, om lag 15 000 kubikkmeter fjell iblandet noe løsmasser, transporteres i lekter til Børøya ved Stokmarknes der de skal benyttes til utvidelse av industriområde.

I tillegg til Børøya-planen, har Kystverket også søkt om tillatelse til å deponere disse massene i sjødeponi rett nord for Gunnarbåten, for å ha en reserveløsning dersom det oppstår situasjoner eller værforhold som ikke tillater transport med lekter på en trygg og forsvarlig måte. Slik unngår man stans i anleggsarbeidet.

Vurderer Svartsundet – I tillegg til de to nevnte mudringslokasjonene er det aktuelt å også utdype i Svartsundet. Et slikt tiltak gjennomgår for tiden en konsekvens- og risikovurdering med hensyn til nautiske forhold. Kostnadene for tiltaket skal dessuten vurderes opp imot de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene, før det tas beslutning om tiltaket skal gjennomføres. Utdypingsarbeidene i Svartsundet ligger derfor som en opsjon i entreprisen om utdypingsarbeidene i Trangstraumen og Gunnarbåten, forklarer Magnus Rørvik.

I fjor ble Småskallan og Molldøra utdypet, som også var del av farleiprosjektet Stamsund-Risøyrenna med gjennomseiling Raftsundet, og neste år skal sundet mellom Brottøy og Vedøya utdypes, i tillegg til lokasjoner ved Sortland og Risøyhavn.