Ber om umiddelbar stenging av gang- og sykkelvei

foto