Statsministeren besøkte Lofoten: – Turistnæringen må selv gjøre en innsats, og gå inn i en spleis for fellesgodene

foto