10 ungdomsbedrifter fra Aust-Lofoten på plass i fylkesmesterskapet