Disse vil bli pedagogisk leder ved Gimsøy barnehage

foto