Vågan Brann- og feiervesen har ute og inspiserte Sankthansbålene i kommunen som som det er inngitt melding om på kommunens hjemmeside. Mens det tidligere ble gitt tillatelser fra brannvesenet, er det i dag nok at man rapporterer inn bålet. Per i dag var det kommet 20 meldinger om bål fra hele kommunen. – Dette er snakk om store bål, ikke små pølsebål nede i fjæra, sier branninspektør Geri Hermansen.

– Vi har vært ute og kontrollert halvparten av disse. Vi tar stikkprøver hvert år, og i år så de veldig bra ut. Ingen madrasser eller sofaer. Heller ikke dekk, for det skal ikke brennes, understreker branninspektøren, som er glad for at det ikke har vært så tørt i det siste.

– Det skal ikke være noen fare for lyng- eller gressbrann slik forholdene er nå.

RENT TREVIRKE

Ved brannvesenets inspeksjon blir det blant annet kontrollert at bålene bare inneholder rent trevirke. – Vi kontrollerer at det benyttes rent trevirke som er fyringsmateriale og at det ikke er snakk om søppelbål. Vi sjekker også at man har fått godkjent bålet av grunneier i området, sier han. Hermansen forklarer at de som lager bål plikter å ta hensyn til plassering og vindretning. Man må også ha slokkemidler lett tilgjengelig. Han opplyser videre at den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at dette foregår på en forsvarlig måte. – Det er ofte velforeninger og lignende som søker, men det skal alltid være én person som er ansvarlig for bålet.

GENERELT BÅLFORBUD

Det er med andre ord ikke fritt frem å tenne bål på Sankthansaften. Hva som er tillatt av åpen brenning er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Normal praksis er at man melder til 110-sentralen hvor det er planlagt sankthansbål slik at unødige utrykninger unngås. I Norge må alle vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. I tillegg har vi et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Brannvesenet kan likevel gi tillatelse til å tenne bål, hvis du søker om dette. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann.

BÅL I HELE KOMMUNEN

Det brennes Sankthansbål i alle kommunens distrikter, men også i områdene rundt Kabelvåg og Svolvær, eksempelvis på Kuba. Tidligere har enkelte benyttet tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan utgjøre en risiko, men også hva som brennes. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre. Det eneste du kan brenne lovlig er rent trevirke, greiner og kvister og ubehandlet tremateriale. Alt annet avfall må leveres til avfallsmottak, oppgir Brannvernforeningen. – Det står spesifikt at det kun skal brukes tørre trematerialer. Plast og andre forurensende materialer er ikke tillatt. Rent trevirke skal heller ikke være malt, sier Hermansen til Våganavisa. Han opplyser at brudd på på reglene vil kunne føre til anmeldelse og bøteleggelse.

Tips til trygg bålbrenning:

- Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold. - Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten. - Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet. - Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon. - Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. - Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov. - Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig. - Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel. - Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.