Rekordtall for overnattingsbedriftene i Nordland - og det skyldes utlendingene

foto