Har fått tillatelse til å bygge 80 meter lang sherpatrapp

foto