Makspris for FOT-rutene er satt – nå starter anbudsrunden