Mistet foreldreretten, rømte med barnet til Svergie