Færre blir tatt for ruskjøring i Vest-Lofoten. I Vågan går tallene opp