Urenset avløpsvann fra settefiskanlegg blir sluppet rett ut i fjorden