Ber kommunen om å overta veien i Laukvikdalen

foto