Harde tiltak i hotell-, restaurant- og utelivsbransjen