– Slike målinger er nyttige. Da ser vi hva vi kan gjøre bedre.

foto