– Drastiske temperatursvingninger gjør at isen kan være usikker, sier president Claire Alfonso i Norges Livredningsselskap.

Norges Livredningsselskap anbefaler alle å lære isvettreglene og mener at folk flest har et behov for økt kunnskap å ferdes på isen generelt og spesielt på våren.

Farlig is

Vi er i slutten av mars, men mange steder i Norge er isen ikke lengre farbar.

– Årlig drukner det mennesker fordi de feilberegner isen. Ved å ta svært enkle forhåndsregler kan liv bli spart, sier Alfonso.

Hun frykter ulykker og at flere vil falle for fristelsen til å gå ut på vårisen mot påsken.

– Dette er spesielt alvorlig når snøen dekker isen. Det kan gi inntrykk av at isen er trygg, men i realiteten kan isen gi etter om man er på feil sted, sier hun og legger til at forberedelser, utstyr og kunnskap er viktig, og spesielt egne ispigger.

– Alle skal kunne nyte naturen, men det krever kunnskap og riktig utstyr, sier Alfonso.

Hun mener alle bør lære seg isvettreglene i dag – dette er livsviktig kunnskap. Det druknet 75 mennesker i Norge i fjor, og totalt 11 hittil år, ifølge tatt fra RS.

Slik tar du deg opp på sikker is ved egen hjelp

Bruk fløyte for å få oppmerksomhet. Snu deg tilbake i den retning du kom fra, det er den eneste isen du vet bærer deg. Press vekk eventuell snø og stikk ispiggene hardt ned i isen, trekk deg opp på armene mens du sparker i fra med beina (dersom du ikke har ispigger, men har skistaver, kan disse brukes som primitive ispigger.)

Vel oppe på isen, må du fordele kroppsvekten jevnt og krype fram til sikker is. Få på deg tørt tøy så raskt som mulig – skal du være på isen over tid bør du ha et ekstra skift pakket i vanntett pose i sekken.

Isvettreglene

1. Ha respekt for isen 2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter 3. Ta med deg skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr 4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredd 5. Hold deg på sikker is 6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer 7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen 8. Hvis du går igjennom isen, ikke få panikk 9. Hvis andre går gjennom isen, hold avstand