Kommunal kompensasjonsordning del 7 ruller nå ut til kommunene i landet. Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Forrige runde fikk Vågan kommune tildelt 1,48 millioner kroner, som de skulle fordele på de forskjellige bedriftene. Denne gangen har de fått tildelt 1,599 millioner.

– Ordningen rettes mot lokale virksomheter som er spesielt berørt av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller den økonomiske nedgangen, som følge av covid-19-pandemien. Støtten skal kompenserer tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak, skriver kommunen.

Prioriteringer:

• Levedyktige virksomheter har falt helt eller delvis ut av andre kompensasjonsordninger. • Virksomheter som er særlig hardt rammet innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, særlig vekst- og oppstartsbedrifter. • Virksomheter som ikke har mottatt støtte tidligere.

Søknadsfristen er satt til 4. april.