– Hvorfor skal vi i Innstadvika være nødt til å gå tett innpå den tunge trafikken uten noen form for sikring?

foto