Fylkestinget er bekymret for helsetjenestene som vil tilbys fremover, spesielt i distriktene.

– Det er fullt forståelig at reformer er nødvendig for bærekraftige helsetjenester, men summen av alt begynner nå å ligne noe som ikke er bærekraftig, ikke levelig og ikke trygt for de som bor i distriktene, sier Høyres gruppeleder, Beate Bø Nilsen i en pressemelding.

Sammen med de andre politikerne i fylkestinget, mener hun styresaken i Helse Nord, om oppgave- og funksjonsdeling, ikke kan behandles før de berørte har blitt hørt.

Frykter store konsekvenser

Nordland fylkesting mener at denne saken kan få store konsekvenser for Nordland, og understreker at tilbudene i Vesterålen, Ofoten, Lofoten, Salten og Helgeland står i fare for å bygges ned eller forsvinne.

– Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke lokalsykehusene og befolkningens helsetilbud, særlig i distriktene. Sikkerhet, beredskap og et likeverdig helsetilbud er en forutsetning for dagens helsetjeneste, sier Nilsen.

Etterlyser bedre analyse

Politikerne etterlyser også bedre analyse av tjenestens betydning, ut over helseområdet, for region, lokalsamfunn og næringsliv i beskrivelsen av en så viktig samfunnssektor for hele Nord-Norge.

«Det har hittil ikke vært forelagt noe skriftlig om saken som behandles av Helse Nord. Kommunene er ikke ivaretatt i det videre arbeidet. Det er kritisk, siden slike strukturendringer i spesialisthelsetjenesten først og fremst vil gå ut over kommunehelsetjenesten», står det blant annet å lese i en felles uttalelse fra alle partigruppene i fylkestinget.

Hele uttalelsen fra fylkestinget kan du lese under.