Stolpejegerne: – En viktig motivasjon til å komme seg ut