– Strømpriskrisen i sør er alvorlig, og den skal og må løses. Men problemet i sør er ikke at strømmen er historisk billig i nord etter tidenes mest nedbørsrike år, og for Arbeiderpartiet er det uaktuelt å sette Midt-Norge og Nord-Norge i samme situasjon.

Det skriver Arbeiderpartiets nestleder og fiskeriminister i regjeringen, Bjørnar Skjæran, i en kronikk hos Nordnorsk debatt.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), som leder energiutvalget som skal utforme en ny energipolitikk for partiet, omtalte i forrige uke i Aftenposten de store strømprisforskjellene mellom Nord-Norge og Sør-Norge som «dypt urettferdig». Til VG sa hun at et alternativ er «å bygge ut overføringskapasitet mellom prisområdene».

– En storstilt overføring av strøm fra nord til sør ville økt prisen betydelig i nord, men ikke bidratt til vesentlig lavere priser i sør, skriver Skjæran, som mener kraftoverskuddet i nord vil spises opp av ny industri og elektrifisering i løpet av få år.

Samtidig mener han at Norge må begrense krafteksporten.

– Vi må sørge for at utvekslingen med Europa ikke setter vår forsyningssikkerhet i spill eller sender strømprisene hos oss til himmels, skriver Skjæran.