Fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, er fornøyd med at man nå har gitt tilbud til Torghatten Nord om å drifte sambandet Melbu – Fiskebøl, også de neste årene fram til 31. januar 2026.

– Og jeg har en god nyhet. Vi velger å videreføre frekvensen som i dag, sier fylkesråd Sande til Nordland fylkeskommunes hjemmeside.

To ulike anbudskrav

Da anbudet ble lyst ut, lå det inne to ulike varianter av frekvens. Fylkesrådet ønsket å se hvor mye dyrere det ville bli å videreføre frekvensen som i dag, sett opp mot et noe redusert tilbud.

– Det er selvsagt dyrt å videreføre frekvensen som i dag. Men vi ser ikke besparelsene i et redusert tilbud som store nok til at vi så det verd å gjøre kutt i sambandet, utdyper Sande.

Forutsigbart

Hun er svært glad for at fylkesrådet har greid å finne rom for å videreføre sambandet i samme frekvens som i dag, også med kveldsavganger som gjør det mulig for befolkningen å kunne reise mellom de to delene av kommunen som i dag.

– Nå har vi landet saken og tror våre reisende er godt fornøyd med at det videreføres som i dag, påpeker Sande.

Skal over på nullutslipp

Anbudet ble lyst ut som et relativt kort anbud, med tanke på at man i neste anbud skal stille krav til nullutslipps ferjedrift.

– Vi må ha noe tid for å planlegge overgangen til nullutslipp, fordi det krever bygging av en del infrastruktur å gå over på en nullutslippsløsning, slår fylkesråd Monika Sande fast.