Spesialenheten innhentet opplysninger fra politiet. Disse viste at patruljen som ledd i etterforskningen av en annen/tidligere straffesak, hadde fått i oppdrag å lage en illustrasjonsmappe fra stedet.

Dermed iverksatte ikke Spesialenheten etterforskning, da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Saken ble henlagt uten etterforskning.