– Hensikten er å gi et godt informasjonstilbud til de som bruker disse strekningene daglig slik at de enkelt får tilgang til informasjon om stengninger og åpninger etter rydding, sier produkteier og sjefsingeniør Frode Kvam i en pressemelding.

Fordelen ved å varsle trafikantene så raskt som mulig er man kan redusere antallet biler som kjører inn i skredfarlige områder.

– Samtidig vil de som daglig kjører på strekninger som er utsatt for skred, få større forutsigbarhet, understreker Knut Inge Orset ved seksjon for geofag i Statens vegvesen.

Fra før har Statens vegvesen tilbudt SMS-varsel for stengte fjelloverganger, bruer og tunneler.

I tillegg til skredutsatte veier, så er også flere bruer og tunneler lagt til i tjenesten nylig.

– Ved å bli varslet om planlagte stengninger og stengninger som oppstår der og da, så får man bedre mulighet til å håndtere konsekvensene stengningene kan gi, sier Frode Kvam.