– Det er småpenger for å få dette prosjektet i havn