Håkon Bech er bekymret for fremtiden til Lofoten hvis sykehuset forsvinner Foto: Privat

– Vi er stresset og redd for at sykehuset skal legges ned. Det er jo vi som skal bo her i fremtiden og det er ikke sikkert alle vil bo her uten den sikkerheten, sier russepresident ved Vest-Lofoten videregående Håkon Bech (18).

Det er foreslått flere sykehuskutt i Nord-Norge. Blant forslagene er å legge ned akuttberedskapen i Lofoten.

Kjemper for fremtiden

Neste års russekull har engasjert seg i sykehussaken i Lofoten. Nylig arrangerte russen i Lofoten et stort fakkeltog.

Fremover skal de fortsette å engasjere seg og rope høyt i kampen for å få beholde akuttberedskapen.

– Det er mange som bruker veldig mye tid på dette, for at vi skal kunne ha en fremtid her, sier Bech.

– Vi er stresset og redd for at sykehuset skal legges ned. Det er jo vi som skal bo her i fremtiden og det er ikke sikkert alle vil bo her uten den sikkerheten, sier russepresident ved Vest-Lofoten videregående Håkon Bech (18).

Det er foreslått flere sykehuskutt i Nord-Norge. Blant forslagene er å legge ned akuttberedskapen i Lofoten.

Kjemper for fremtiden

Neste års russekull har engasjert seg i sykehussaken i Lofoten. Nylig arrangerte russen i Lofoten et stort fakkeltog.

Neste års russekull på Vest-Lofoten videregående skole.  Foto: Privat.

Fremover skal de fortsette å engasjere seg og rope høyt i kampen for å få beholde akuttberedskapen.

– Det er mange som bruker veldig mye tid på dette, for at vi skal kunne ha en fremtid her, sier Bech.

Arbeidsgruppen som har utredet akuttberedskap har foreslått å gjøre akuttsykehuset i Lofoten om til et DMS.

I tillegg anbefaler de kutt på Helgeland og i Narvik.

VG har vært i Lofoten og besøk de som jobber på sykehuset, og Eugenia Kokkinos som måtte ta hastekeisersnitt på lokalsykehuset.

De er redde for at nedleggelse kan få konsekvenser for liv og død. I tillegg til at mange kan velge å flytte fra Lofoten.

Akuttsykehuset på Gravdal i Vestvågøy kommune er foreslått nedlagt. Foto: Marthe Stoksvik, VG

Ingen beslutning er tatt

Forslagene som er levert fra arbeidsgruppene, skal nå sys sammen til et helhetlig forslag.

Så skal dette ut på en bred høring, før Helse Nord overleverer et endelig forslag til Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg synes det er bra at russen er engasjert i helsetjenesten i Lofoten. Jeg vil understreke at det ikke ligger noen forslag på bordet om at Nordlandssykehusets avdeling på Gravdal skal tømmes og at Helse Nord skal trekke seg ut fra Lofoten, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Ingvild Kjerkol Foto: PETER MYDSKE

Helseministeren oppfordrer russen til å engasjere seg i høringsrunden og debatter med sine meninger og forslag.

Samtidig minner hun om hvorfor Helse Nord gjør dette arbeidet:

– Sykehusene i Nord-Norge har 1000 ubesatte stillinger. Mange av disse fylles opp av fagfolk som enten jobber overtid eller som er leid inn for en dyr penge fra vikarbyråer, sier Kjerkol.

Målet med omstillingen er å organisere sykehusene slik at det blir enklere å ansette helsepersonell i hele faste stillinger.