Forskningsprosjekt har fått klarsignal etter hvaldødsfall

foto