Forskningsprosjekt har fått klarsignal etter hvaldødsfall