Ønsker en ny løsning: – Parkingsavgift hører ikke hjemme utenfor et idrettsanlegg

foto