Jobben med gang- og sykkelsti i Villaveien er i gang

foto