Ordføreren fikk æren av å åpne prosjektet til over 300 millioner kroner