Én million til utvikling av kaipromenade fra Purkholmen