Nytt nasjonalt senter mot marin forsøpling - i Svolvær

foto