– Kommunen må bygge rimelige leiligheter, uten fortjeneste