– Form- og funksjonskrav bør erstattes av kvalitetskrav